Trimmings

31008 Asara Piping Cord 1 - 31008.9825

31008 Asara Piping Cord 1 31008.9825

Houles Trim / Asara
32043 Asara Braid 68mm - 32043.9825

32043 Asara Braid 68mm 32043.9825

Houles Trim / Asara
32044 Asara Jute Braid 65 - 32044.9825

32044 Asara Jute Braid 65 32044.9825

Houles Trim / Asara
32045 Asara Raphia Braid - 32045.9000

32045 Asara Raphia Braid 32045.9000

Houles Trim / Asara
32045 Asara Raphia Braid - 32045.9020

32045 Asara Raphia Braid 32045.9020

Houles Trim / Asara
32045 Asara Raphia Braid - 32045.9100

32045 Asara Raphia Braid 32045.9100

Houles Trim / Asara
32045 Asara Raphia Braid - 32045.9800

32045 Asara Raphia Braid 32045.9800

Houles Trim / Asara
32046 Asara Raphia Braid - 32046.9000

32046 Asara Raphia Braid 32046.9000

Houles Trim / Asara
32046 Asara Raphia Braid - 32046.9002

32046 Asara Raphia Braid 32046.9002

Houles Trim / Asara
32046 Asara Raphia Braid - 32046.9100

32046 Asara Raphia Braid 32046.9100

Houles Trim / Asara
32046 Asara Raphia Braid - 32046.9800

32046 Asara Raphia Braid 32046.9800

Houles Trim / Asara
32047 Asara Raphia Braid - 32046.9000

32047 Asara Raphia Braid 32046.9000

Houles Trim / Asara
32047 Asara Raphia Braid - 32046.9020

32047 Asara Raphia Braid 32046.9020

Houles Trim / Asara
32047 Asara Raphia Braid - 32046.9100

32047 Asara Raphia Braid 32046.9100

Houles Trim / Asara
32047 Asara Raphia Braid - 32046.9800

32047 Asara Raphia Braid 32046.9800

Houles Trim / Asara
32048 Asara Raphia Braid - 32048.9000

32048 Asara Raphia Braid 32048.9000

Houles Trim / Asara
32048 Asara Raphia Braid - 32048.9020

32048 Asara Raphia Braid 32048.9020

Houles Trim / Asara
32048 Asara Raphia Braid - 32048.9100

32048 Asara Raphia Braid 32048.9100

Houles Trim / Asara
32048 Asara Raphia Braid - 32048.9900

32048 Asara Raphia Braid 32048.9900

Houles Trim / Asara
32049 Asara Raphia Braid - 32049.9000

32049 Asara Raphia Braid 32049.9000

Houles Trim / Asara
32049 Asara Raphia Braid - 32049.9020

32049 Asara Raphia Braid 32049.9020

Houles Trim / Asara
32049 Asara Raphia Braid - 32049.9100

32049 Asara Raphia Braid 32049.9100

Houles Trim / Asara
32049 Asara Raphia Braid - 32049.9900

32049 Asara Raphia Braid 32049.9900

Houles Trim / Asara
32050 Asara Braid 15mm - 32050.9100

32050 Asara Braid 15mm 32050.9100

Houles Trim / Asara
32050 Asara Braid 15mm - 32050.9300

32050 Asara Braid 15mm 32050.9300

Houles Trim / Asara
32050 Asara Braid 15mm - 32050.9500

32050 Asara Braid 15mm 32050.9500

Houles Trim / Asara
32050 Asara Braid 15mm - 32050.9600

32050 Asara Braid 15mm 32050.9600

Houles Trim / Asara
32050 Asara Braid 15mm - 32050.9620

32050 Asara Braid 15mm 32050.9620

Houles Trim / Asara
32050 Asara Braid 15mm - 32050.9700

32050 Asara Braid 15mm 32050.9700

Houles Trim / Asara
32050 Asara Braid 15mm - 32050.9800

32050 Asara Braid 15mm 32050.9800

Houles Trim / Asara
32050 Asara Braid 15mm - 32050.9900

32050 Asara Braid 15mm 32050.9900

Houles Trim / Asara
32051 Asara Braid 40mm - 32050.9100

32051 Asara Braid 40mm 32050.9100

Houles Trim / Asara
32051 Asara Braid 40mm - 32050.9300

32051 Asara Braid 40mm 32050.9300

Houles Trim / Asara
32051 Asara Braid 40mm - 32050.9500

32051 Asara Braid 40mm 32050.9500

Houles Trim / Asara
32051 Asara Braid 40mm - 32050.9600

32051 Asara Braid 40mm 32050.9600

Houles Trim / Asara
32051 Asara Braid 40mm - 32050.9620

32051 Asara Braid 40mm 32050.9620

Houles Trim / Asara
32051 Asara Braid 40mm - 32050.9700

32051 Asara Braid 40mm 32050.9700

Houles Trim / Asara
32051 Asara Braid 40mm - 32050.9800

32051 Asara Braid 40mm 32050.9800

Houles Trim / Asara
32051 Asara Braid 40mm - 32050.9900

32051 Asara Braid 40mm 32050.9900

Houles Trim / Asara
33000 Asara Moss Fringe 4 - 33000.9825

33000 Asara Moss Fringe 4 33000.9825

Houles Trim / Asara
33215 Asara Raphia Fringe - 33215.9000

33215 Asara Raphia Fringe 33215.9000

Houles Trim / Asara
33215 Asara Raphia Fringe - 33215.9020

33215 Asara Raphia Fringe 33215.9020

Houles Trim / Asara
33215 Asara Raphia Fringe - 33215.9100

33215 Asara Raphia Fringe 33215.9100

Houles Trim / Asara
33215 Asara Raphia Fringe - 33215.9900

33215 Asara Raphia Fringe 33215.9900

Houles Trim / Asara
33400 Palma Umbrella Frng - 34000.9000

33400 Palma Umbrella Frng 34000.9000

Houles Trim / Palma
33401 Palma Umbrella Frng - 33401.9000

33401 Palma Umbrella Frng 33401.9000

Houles Trim / Palma
36001 Asara Jute Bullion - 36001.9825

36001 Asara Jute Bullion 36001.9825

Houles Trim / Asara
36002 Asara Jute Bullion - 36002.9825

36002 Asara Jute Bullion 36002.9825

Houles Trim / Asara
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9010

33001 2-color Moss Fringe 33001.9010

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9020

33001 2-color Moss Fringe 33001.9020

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9100

33001 2-color Moss Fringe 33001.9100

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9135

33001 2-color Moss Fringe 33001.9135

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9400

33001 2-color Moss Fringe 33001.9400

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9410

33001 2-color Moss Fringe 33001.9410

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9500

33001 2-color Moss Fringe 33001.9500

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9510

33001 2-color Moss Fringe 33001.9510

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9600

33001 2-color Moss Fringe 33001.9600

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9610

33001 2-color Moss Fringe 33001.9610

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9660

33001 2-color Moss Fringe 33001.9660

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9700

33001 2-color Moss Fringe 33001.9700

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9710

33001 2-color Moss Fringe 33001.9710

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9720

33001 2-color Moss Fringe 33001.9720

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9800

33001 2-color Moss Fringe 33001.9800

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9810

33001 2-color Moss Fringe 33001.9810

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9910

33001 2-color Moss Fringe 33001.9910

Houles Trim / Moss Fringes
33001 2-color Moss Fringe - 33001.9920

33001 2-color Moss Fringe 33001.9920

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9020

33022 Matte Moss Fringe 33022.9020

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9350

33022 Matte Moss Fringe 33022.9350

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9440

33022 Matte Moss Fringe 33022.9440

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9800

33022 Matte Moss Fringe 33022.9800

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9491

33022 Matte Moss Fringe 33022.9491

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9910

33022 Matte Moss Fringe 33022.9910

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9580

33022 Matte Moss Fringe 33022.9580

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9120

33022 Matte Moss Fringe 33022.9120

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9920

33022 Matte Moss Fringe 33022.9920

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9515

33022 Matte Moss Fringe 33022.9515

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9716

33022 Matte Moss Fringe 33022.9716

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9110

33022 Matte Moss Fringe 33022.9110

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9760

33022 Matte Moss Fringe 33022.9760

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9510

33022 Matte Moss Fringe 33022.9510

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9600

33022 Matte Moss Fringe 33022.9600

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9080

33022 Matte Moss Fringe 33022.9080

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9710

33022 Matte Moss Fringe 33022.9710

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9000

33022 Matte Moss Fringe 33022.9000

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9530

33022 Matte Moss Fringe 33022.9530

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9470

33022 Matte Moss Fringe 33022.9470

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9900

33022 Matte Moss Fringe 33022.9900

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9130

33022 Matte Moss Fringe 33022.9130

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9410

33022 Matte Moss Fringe 33022.9410

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9450

33022 Matte Moss Fringe 33022.9450

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9610

33022 Matte Moss Fringe 33022.9610

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9670

33022 Matte Moss Fringe 33022.9670

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9700

33022 Matte Moss Fringe 33022.9700

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9500

33022 Matte Moss Fringe 33022.9500

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9810

33022 Matte Moss Fringe 33022.9810

Houles Trim / Moss Fringes
33022 Matte Moss Fringe - 33022.9620

33022 Matte Moss Fringe 33022.9620

Houles Trim / Moss Fringes
32031 Jakarta Braid - 32031-9020

32031 Jakarta Braid 32031-9020

Houles Trim / Galons Braids & Tapes 2
32031 Jakarta Braid - 32031-9300

32031 Jakarta Braid 32031-9300

Houles Trim / Galons Braids & Tapes 2
32031 Jakarta Braid - 32031-9350

32031 Jakarta Braid 32031-9350

Houles Trim / Galons Braids & Tapes 2
32031 Jakarta Braid - 32031-9700

32031 Jakarta Braid 32031-9700

Houles Trim / Galons Braids & Tapes 2
32031 Jakarta Braid - 32031-9900

32031 Jakarta Braid 32031-9900

Houles Trim / Galons Braids & Tapes 2
32032 Rio Braid - 32032-9020

32032 Rio Braid 32032-9020

Houles Trim / Galons Braids & Tapes 2
32032 Rio Braid - 32032-9400

32032 Rio Braid 32032-9400

Houles Trim / Galons Braids & Tapes 2
32032 Rio Braid - 32032-9600

32032 Rio Braid 32032-9600

Houles Trim / Galons Braids & Tapes 2
32032 Rio Braid - 32032-9700

32032 Rio Braid 32032-9700

Houles Trim / Galons Braids & Tapes 2
32032 Rio Braid - 32032-9910

32032 Rio Braid 32032-9910

Houles Trim / Galons Braids & Tapes 2
32032 Rio Braid - 32032-9990

32032 Rio Braid 32032-9990

Houles Trim / Galons Braids & Tapes 2

Cart

Product Specifications Qty Price Total
No products in cart. Add products to continue.
Total: $0.00 AUD
Approx $0.00 USD
View Cart View Cart